Consel Comarcal del Maresme

SESSIÓ INFORMATIVA SOBRE L'HOMOLOGACIÓ I CONVALIDACIÓ D'ESTUDIS EXPEDITS O CURSATS A L'ESTRANGER

Formadora

Wendy Armengol (Agent d'acollida  del Consell Comarcal del Maresme)

Objectius

Potenciar l'autonomia de les persones estrangeres (oberta a homes i dones)

Facilitar la seva incorporació al món laboral

Continguts

Diferčncia entre homologació i convalidació d'estudis

Procediments a seguir per fer els trŕmits

Serveis de suport existents per a la realització dels trŕmits

En cas que des del CCM prestem el Servei d'Acollida Itinerant, aprofitem la sessió per explicar el seu funcionament

Metodologia

Document de presentació en format de power point

Durada

1 hora

Cost

Assumit per l'entitat en funció dels recursos disponibles