21.11.2019Consell Comarcal del Maresme - Tornar a portada  
SIADSIAD Maresme - Servei d'informació i atenció a les dones
Destaquem
visibilitza't, espai d'entrevistes a dones
rebre informació del siad
realitat de les dones del Maresme
pla d'igualtat de gènere al Maresme
memòria d'igualtat
llei igualtat
eines per a la prevenció de les violències masclistes amb joves
diagnosi entitats
guia d'escriptores del Maresme
guia d'entitats
microcrèdits per a dones
punt lila
Convocatòries per a entitats que treballen en igualtat

Convocatòria de l'Institut Català de les Dones 2019, termini de presentació el 30 de maig.

Convocatòria de del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ordinària de subvencions de projectes i activitats per a entitats de l'àmbit de polítiques socials.

https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/07/pdfs/BOE-A-2019-3244.pdf

 
Consell Comarcal del Maresme - Pl. Miquel Biada, 1 - 08301 Mataró - Tel. 93 741 16 16 - Fax 93 757 21 12