18.07.2019Consell Comarcal del Maresme - Tornar a portada  
 
 
 
 
2.1-. detecció de necessitats infantilsBenestar SocialServei de l'equip d'atenció a la infància i a l'adolescència (EAIA)Protocol d'atenció a la infància
Per poder detectar possibles situacions de risc, cal tenir clars quins punts es consideren claus i/o mínims pel correcte desenvolupament dels infants i adolescents. En aquest sentit aquestes llistes són unes guies que poden donar una mica de llum a la detecció de possibles situacions de maltractament.
 
Necessitats infantils (Veure Annex 1 i 2)

Necessitats físiques:

 • 1.Alimentació, vestit adequat, higiene i son
 • 2.Protecció de riscos reals i integritat física
 • 3.Cura adient pel manteniment o el restabliment de la salut.

Necessitats cognitives:

 • 1.Activitat física exploratòria i estimuladora. Estimulació sensorial. Provisió de noves experiències.
 • 2.Estimulació del desenvolupament evolutiu.
 • 3.Comprensió de la realitat i dels aprenentatges no formals, mitjançant l´observació i l´activitat conjunta amb l´adult.
 • 4.Formació i educació integral

Necessitats emocionals i socials:

 • 1.Interacció espontània i gratificant amb les figures parentals.
 • 2.Seguretat emocional; recolzament i seguretat emocional en la relació amb els pares.
 • 3.Afecte i aprovació.
 • 4.Disposició de models adults d´actuació i de imitació sans i accessibles.
 • 5.Disposició de figures d´autoritat adients. Disciplina, guia i orientació de la conducta del nen/a.
 • 6.Control consistent i adient a l´edat.
 • 7.Ensenyament adient i progressiu per tal de desenvolupar els límits adaptats al comportament.
 • 8.Ajut per l´adquisició d´hàbits de conducta personal i social.
 • 9.Transmissió de valors.
 • 10.Disposició d´una xarxa de relacions socials, lúdiques i d´interacció amb l´entorn.
 • 11. Participació i autonomia progressives. Oportunitat i reforç per l´adquisició gradual de l´autonomia.
 • 12.Ajut per la resolució de problemes en la socialització.
 • 13.Protecció i resposta adequada davant de les pors subjectives del menor.
 
model teòric
marc legal
tipologia maltractaments
protecció i risc
biblioteca
Consell Comarcal del Maresme - Pl. Miquel Biada, 1 - 08301 Mataró - Tel. 93 741 16 16 - Fax 93 757 21 12