17.08.2019Consell Comarcal del Maresme - Tornar a portada  
 
 
 
 
3.4 Concepte de bon tracte i com promoure´lBenestar SocialServei de l'equip d'atenció a la infància i a l'adolescència (EAIA)Protocol d'atenció a la infància
Les polítiques destinades a la promoció del benestar infantil així com els programes de protecció infantil són els recursos específics que la societat posa a disposició de les famílies per contribuir al bon tracte infantil.

Cal que es basi en el següent:

  • Influenciar positivament el desenvolupament de les capacitats parentals (promocionant la seva adquisició i millora).
  • Recolzar a les famílies en la cobertura de les necessitats i els drets dels seus membres infantils.
  • Cal implementar programes específics per avaluar les incompetències parentals, per tal de determinar la seva gravetat i les possibilitats de recuperació amb un programa adequat. Cal avaluar les necessitats especials dels nens/es afectats per aquestes incompetències, per proporcionar-los els recursos de protecció, educatius i terapèutics necessaris.

Un model de protecció infantil que tingui com a objectiu assegurar el benestar infantil a través de la promoció de dinàmiques de bon tracte, haurà de respondre a tres desafiaments: 
  • 1. Avaluar i aportar recursos terapèutics per generar canvis qualitatius i quantitatius en les competències de pares i mares per cuidar, protegir i educar els fills.
  • 2. Satisfer les necessitats terapèutiques i educatives, singulars d´aquests nens i nenes, conseqüència de la incompetència dels pares i dels factors socioeconòmics i culturals que han afavorit  els maltractaments.
  • 3. Afavorir i protegir els recursos resilients dels nens, dels pares i també dels professionals de la infància, a través del foment de dinàmiques del bon tracte, a nivell institucional i social.

Proporcionar recursos als pares per tal que millorin les seves capacitats parentals, és al mateix temps facilitar als fills models més sans per la criança dels seus futurs filles i fills.
 
model teòric
marc legal
tipologia maltractaments
protecció i risc
biblioteca
Consell Comarcal del Maresme - Pl. Miquel Biada, 1 - 08301 Mataró - Tel. 93 741 16 16 - Fax 93 757 21 12