18.07.2019Consell Comarcal del Maresme - Tornar a portada  
 
 
 
 
Factors de risc associats al nucli familiarBenestar SocialServei de l'equip d'atenció a la infància i a l'adolescència (EAIA)Protocol d'atenció a la infància
FACTORS DE RISC ASSOCIATS AL NUCLI FAMILIAR

SITUACIÓ SOCIO ECONÒMICA

ESTRUCTURA I DINÀMICA FAMILIAR

Situació d´atur cronificada, sense voluntat de canvi i amb manca de recursos personals per cercar feina o per treballarFills no desitjats per algun dels dos progenitors
Inestabilitat laboralInestabilitat de parella
Pobresa, marginalitat i mendicitatPaternitat o maternitat adolescent
Manca d´habitatgeFamília nombrosa
AmuntegamentFamílies monoparentals
Habitatge amb dèficits, insuficient o amb manca de condicionsPares separats i/o divorciats
Canvis freqüents de domiciliNova figura parental
Absències prolongades dels progenitors de la llar (excés de vida social, de feina,...)Mètodes de disciplina punitius i no afectius
Manca de xarxa de suport social tant a nivell formal com informalManca o absència de normes i pautes educatives
Manca de recursos i serveis en el territori de lleure per l´infant i adolescentManca o minsa interacció entre pares i fills
Entorn social predisposat a rebutjar al nucli per les seves característiques (perjudicis, ètnics, intolerància, actituds agressives o repressives,...)Manca de comunicació i integració familiar
Desajusts entre la cultura d´origen i la nova culturaDinàmica caòtica i/o patològica
Dificultats idiomàtiquesAltres familiars amb problemàtiques socials
 Conflictes amb les famílies d´origen
 
model teòric
marc legal
tipologia maltractaments
protecció i risc
biblioteca
Consell Comarcal del Maresme - Pl. Miquel Biada, 1 - 08301 Mataró - Tel. 93 741 16 16 - Fax 93 757 21 12