17.08.2019Consell Comarcal del Maresme - Tornar a portada  
 
 
 
 
Factors de risc associats als menorsBenestar SocialServei de l'equip d'atenció a la infància i a l'adolescència (EAIA)Protocol d'atenció a la infància
Disminució psíquica, física i/o sensorial
Malaltia física crònica
Prematurietat
Baix pes al néixer
Comportament de l´infant que suposa un estrès addicional pel cuidador (exigent, nerviós, hiperactiu, oposicionisme, problemes de son, menjar, ...)
Dificultats idiomàtiques o d´integració
Menor adoptat
Menor amb xarxa social poc desenvolupada
Menor amb pocs recursos personals ( per les seves característiques, o per la seva edat de 0 a 6 anys )
Dificultats de desenvolupament maduratiu
Primera infància a presó
Antecedents d´internament o altres mesures de protecció
 
model teòric
marc legal
tipologia maltractaments
protecció i risc
biblioteca
Consell Comarcal del Maresme - Pl. Miquel Biada, 1 - 08301 Mataró - Tel. 93 741 16 16 - Fax 93 757 21 12