BOSCOS DEL MARESME

Informatiu de la Federació de les Agrupacions de Defensa Forestal del Maresme

 

 

 Estiu 2000, nº1

 

Benvinguda

 

Hem començat un nou període per a les ADF del Maresme. Amb la Federació de totes les agrupacions podrem treballar plegats per a la consolidació de cada una de les ADF i de tota la Federació. Amb l’informatiu “Boscos del Maresme” es crea una eina de comunicació entre la Federació, les ADF i els seus associats (propietaris forestals, entitats forestals i Ajuntaments), que es pretén editar periòdicament, a cada estació

 

 

Notícies Forestals

 

Neteja de línies elèctriques

D’acord amb el conveni signat amb Enher-Fecsa el passat hivern, la Federació de les ADF del Maresme va començar a l’abril el manteniment i la neteja de la vegetació sota les línies elèctriques a la comarca. Fins al juliol s’ha procedit a la neteja de la línia Valldeix de Mataró a Arenys de Munt i de la línia de can Carreres de sant Pol de Mar i de Sant Cebrià de Vallalta a Calella.

Amb la realització d’aquestes feines es millora la relació amb els propietaris forestals alhora de demanar els permisos i autoritzacions i es millora la qualitat del treball sobre el territori.

Complementàriament es pretén obtenir més recursos per a la prevenció i extinció d’incendis i afavorir noves pràctiques forestals, que tot i minimitzant el risc d’incendi forestal a causa de l’entesa elèctrica, millorin les condicions ambientals amb la racionalització de les tales a aplicar, la reducció de l’erosió i el control dels accessos sota la línia dels vehicles a motor.

 

La Federació crea l’Oficina de Suport a les ADF

Una de les primeres actuacions per a consolidar les ADF del Maresme ha estat la creació de l’Oficina de Suport a les ADF, formada per una tècnica d’administració i gestió i un enginyer de forests. L’oficina dóna suport a les ADF en l’àmbit administratiu (actes, convenis...) i de gestió (subvencions...). En una primera fase podeu contactar amb l’oficina tots els dilluns i dijous, d’11 del matí a les 2 del migdia.

 

L’ADF Teià guanya el Premi Palestra

L’ADF de Teià va guanyar el Premi Palestra de la Diputació de Barcelona, com a reconeixement de les activitats de prevenció i extinció d’incendis realitzades durant l’any 1999 per aquesta entitat.

 

Neix l’ADF de Sant Pol i Canet de Mar

El passat mes de juny es va crear l’ADF Sant Pol i Canet de Mar, que agrupa les darreres superfícies forestals del Maresme que no formaven part encara de cap AD.

 

 

Jornades tècniques sobre la gestió dels boscos al segle XXI

La Federació de les ADF organitzarà per a la propera primavera unes jornades tècniques sobre la gestió i l’aprofitament dels boscos del Maresme al segle XXI. En aquestes jornades, adreçades bàsicament als propietaris forestals, es tractarà sobre la situació actual de les forests, les possibilitats de desenvolupament i protecció i d’experiència assimilables al nostre territori.

 

El Consell Comarcal subvenciona les ADF

El Consell Comarcal del Maresme va atorgar la tardor passada una subvenció de 35.000pts a cada una de les ADF de la Federació de les ADF del Maresme que la van sol.licitar per l’adquisició de ràdios portàtils i mòbils compatibles amb els nous repetidors instal.lats pel Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat al Maresme.

 

Èxit de les jornades de formació pel voluntariat de les ADF

La Federació de les ADF va organitzar el passat 17 de juny a l’escola de natura de l’Arborètum de Catalunya la primera jornada de formació Forests Aprèn dirigides al personal voluntari de les ADF. Els temes a tractar van ser les comunicacions per ràdio, la cartografia i orientació. A les jornades hi van assistir 50 persones.

 

Es crearà l’Agència Catalana de Boscos

En la formació de l’actual govern de la Generalitat les competències sobre medi natural i gestió forestal que depenien del Departament d’Agricultura, ramaderia i Pesca passen a dependre del Departament de Medi Ambient (DMA). Per a gestionar les competències forestals i cinegètiques, el DMA crearà properament l’Agència Catalana de Boscos. Aquesta agència aplicarà una gestió ecoforestal, els objectius de la qual són:

·         La conservació i millora de la diversitat ecològica.

·         Millorar la productivitat del bosc, per tal de fixar la població al territori i impulsar el reequilibri territorial.

·         L’optimització de les externalitats positives del bosc (lleure, protecció del sòl i de l’aigua, millora de les condicions ambientals...).

·         La protecció del bosc davant les catàstrofes d’origen natural i antròpic.

El model forestal que pretén aplicar el DMA es fomenta en donar un tractament singularitzat a cada finca: la unitat de gestió és la finca i l’instrument bàsic el Pla tècnic de gestió i millora forestal.

 

 

TELÈFONS D’INTERÉS

Bombers, 085

Oficina de Suport a les ADF (Federació de les ADF), 93741.16.17

Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya,           93.574.00.36

 


Textos: Oriol Bassa i Vila (enginyer de forests)                                      Imprès en paper procedent de boscos renovables

g

ADF Alt Maresme, ADF Burriac, ADF La Conreria, ADF Montalt, ADF Premià de Dalt, ADF Òrrius, ADF Sant Iscle i Sant Cebrià de Vallalta, ADF Serra de Marina, ADF Teià, ADF Tordera, ADF Vilassar de Dalt, ADF Sant Pol de Mar i Canet de Mar i el Consell Comarcal del Maresme

 

Federació de ADF del Maresme

Plaça Miquel Biada, 1,  08301 Mataró ( EL Maresme) Catalunya

Tel: 93.741.16.17      correu electrònic: obassa@ccmaresme.es