23.02.2019Consell Comarcal del Maresme - Tornar a portada  
 
 
 
 
Medi Ambient
Recursos per als municipis
material de medió acústica

RECURSOS A DISPOSICIÓ DELS AJUNTAMENTS

  • Dos tčcnics formats específicament en Contaminació Acústica i Acústica Arquitectňnica.
  • Dos sonňmetres tipus I d´alta precisió i prestacions, amb anŕlisi freqüencial  per la determinació de components tonals, baixa freqüčncia i components impulsius. Els sonňmetres permeten el mesurament durant llargs períodes de temps.
  • Un calibrador per comprovar en tot moment el correcte funcionament dels sonómetres. Cal tenir present que el llei 16/2002 obliga  a disposar d´aquest aparell en qualsevol intervenció.
  • Una font de soroll rosa, format per un altaveu dodecahedric i un amplificador, que genera un soroll constant i serveix per determinar l´aďllament dels elements construtius.
  • Un equip d´intempčrie per efectuar mesures de llarga durada en ambient exterior.
EL TEMPS
NORMATIVA
REGLAMENT
Eficičncia energčtica
contaminació acústica
control ambiental
educació ambiental
el cicle de l'aigua
Consell Comarcal del Maresme - Pl. Miquel Biada, 1 - 08301 Mataró - Tel. 93 741 16 16 - Fax 93 757 21 12