29.03.2020Consell Comarcal del Maresme - Tornar a portada  
 
 
 
 
Serveis als municipis i planificació
Compra agregada

OBJECTIUS:
En relació a l'àmbit de compra agregada els objectius  del Servei de Millora a la Gestió Pública Local (SMGP) són:

  • Reduir la despesa dels ajuntaments mitjançant la coordinació  de sistemes de compra agregada de serveis i subministraments d´ús comú.
  • Simplificar la gestió de la compra de serveis i subministraments als ajuntaments mitjançant la coordinació d´un únic expedient de contractació.
  • Aconseguir millores en les condicions contractuals dels serveis agregats.
  • Garantir la qualitat i la millora continua dels serveis incorporats en la compra agregada mitjançant el control, seguiment i gestió d´incidències de les empreses contractades a tal efecte.

QUÈ OFEREIX EL SMPG?
Coordinació i gestió de sistemes de compra agregada:

  • Agregació de la demanda de materials i serveis d´ús comú de les entitats i organismes públics amb la finalitat d´aconseguir un estalvi econòmic i/o de gestió.
  • Estalvi econòmic ja que s'assoleixen economies d'escala en els preus a partir de l'agregació de la despesa de preus de mercat més òptims i unes condicions contractuals més avantatjoses.
  • Estalvi en la gestió ja que també s'aconsegueix aglutinar diversos processos de contractació en un únic expedient per tot el territori del Maresme.


 
En aquest moments les contractacions de compra agregada que el SMGP te en funcionament són:

  • Telecomunicacions: telefonia fixa i mòbil i ADSL.
  • Paper.
  • Material d´oficina i material informàtic no inventariable.
Consell Comarcal del Maresme - Pl. Miquel Biada, 1 - 08301 Mataró - Tel. 93 741 16 16 - Fax 93 757 21 12