20.04.2019Consell Comarcal del Maresme - Tornar a portada  
Servei d'Habitatge MaresmeServei d'Habitatge Maresme
banner OIH
banner Diputació BCN
Departament de Medi Ambient i Habitatge
banner Incasòl
banner_compartir_habitatge
Ajuts al lloguer d'habitatges
Hi ha diferents tipus de prestacions econòmiques per ajudar a pagar el lloguer als arrendataris. D'una banda, les Prestacions econòmiques de caràcter permanent, que substitueixen els antics Ajuts al Lloguer Just , per ajudar als arrendataris amb risc d´exclusió social residencial, la Renda bàsica d'emancipació (RBE), per ajudar a pagar el lloguer als joves; i les Prestacions econòmiques d'especial urgència per a cobrir impagats de lloguer, d'acord amb els requisits i limitacions que estableixi la normativa vigent.

habitatge maresme

Avui s'ha obert la convocatòria d'ajuts de lloguer amb una important novetat. Tal i com havia demanat el Consell Comarcal del Maresme, s'han modificat els requisits ampliant en 150 € el preu màxim del lloguer subvencionable. Fins l'any passat només podien optar a l'ajut les persones que pagaven com a màxim 600€ de lloguer mensual, una quantitat desfasada que deixava fora de la convocatòria moltes famílies que, tot i trobar-se en situació de vulnerabilitat social, paguen un lloguer superior a aquesta quantitat. La convocatòria d'aquest any està més en sintonia amb els preus de mercat i fixa el topall en 750 € mensuals.
més informació >

Consell Comarcal del Maresme - Pl. Miquel Biada, 1 - 08301 Mataró - Tel. 93 741 16 16 - Fax 93 757 21 12