05.04.2020Consell Comarcal del Maresme - Tornar a portada  
 
 
 
 
Medi Ambient
Pončncia ambiental comarcal

RESPONSABLE: Joan Ramon Palat
CONTACTE:Tel.: 93 741 16 16
      Fax: 93 757 21 12
      A/e: jramon.palat@ccmaresme.cat
HORARI: Dilluns, Dimecres, Dijous i Divendres, de 9:00 a 14:30h.
Dimarts, de 9.00 – 14.30h i de 16.30 - 18.30h.

OBJECTIUS


Facilitar assistčncia tčcnica als municipis de la comarca per revisar adequadament els expedients relacionats amb les activitats ambientals que realitzen.

USUARIS


Tots els municipis de la comarca que tenen menys de 50.000 habitants excepte el Masnou i Vilassar de Mar que disposen d'un servei propi.

FUNCIONAMENT


D'acord amb el que preveu la Llei d'intervenció integral de l'administració ambiental, des del servei es revisen els expedients de les activitats ambientals que presenten els municipis que no tenen constituďda una pončncia ambiental prňpia. La Pončncia Ambiental Comarcal es reuneix quinzenalment i en l'ŕmbit de les seves competčncies resol, de forma col·legiada, sobre la idoneďtat dels projectes d'activitats que han presentat els municipis. La resolució dels expedients es notifica mitjançant els corresponents informes col·legiats.

ORIGEN


Generalitat de Catalunya. Departament de Medi Ambient i Habitatge. Direcció General de Qualitat Ambiental.

 

EL TEMPS
NORMATIVA
REGLAMENT
Eficičncia energčtica
contaminació acústica
control ambiental
educació ambiental
el cicle de l'aigua
Consell Comarcal del Maresme - Pl. Miquel Biada, 1 - 08301 Mataró - Tel. 93 741 16 16 - Fax 93 757 21 12