26.07.2017Consell Comarcal del Maresme - Tornar a portada  
 
 
 
 
Promoció Econòmica
Acord pel Desenvolupament Econòmic i l'Ocupació

RESPONSABLE: Anna Climent
CONTACTE:Tel.: 93 741 11 62    
                          Fax: 93 757 21 12
          A/e: anna.climent@ccmaresme.cat
HORARI: Dilluns, Dimecres, Dijous i Divendres, de 9:00 a 14:30h.
Dimarts, de 9.00 – 14.30h i de 16.30 - 18.30h.

 

OBJECTIUS


Elaborar una diagnosi socioeconòmica de la comarca tot definint, d'una manera coordinada amb les administracions locals i amb els agents socioeconòmics, les línies estratègiques i d'actuació en l'àmbit de la promoció econòmica i el desenvolupament local. A partir d'aquí, es consensua un Pla d'acció conjunt anual en el marc del Pacte territorial pel desenvolupament local i l'ocupació del Maresme.

El servei també dóna suport efectiu als diferents ens de promoció econòmica dels ajuntaments de la comarca.

USUARIS


Ajuntaments, agents socials i econòmics

FUNCIONAMENT


Es consensua  amb les entitats integrants del Pacte un diagnòstic socioeconòmic de la comarca per tal de poder definir les actuacions plurianuals i anuals del Pacte del Maresme. Aquest diagnòstic es absa en dues fonts bàsiques d'informació: les estadístiques i les territorials aportades pels tècnics de les entitats integrants del Pacte.

A partir de les conclusions del diagnòstic es defineix i es temporalitza un pla d'acció conjunt anual. Desdel servei s'elabora la documentació de sol·licitud de subvencions de les accions.

Les accions aprovades s'executen des del mateix Consell o a través d'empreses especialitzades. Una comissió de seguiment de les accions en fa l'avaluació i vetlla per l'assoliment dels objectius.

ORIGEN


Pactes territorials per l'ocupació de la Diputació de Barcelona i del Servei d'Ocupació de Catalunya.

Destaquem:

polígons industrials del Maresme

Estudi dels polígons industrials que hi ha en els 30 municipis del Maresme realitzat pel Consell Comarcal en col·laboració amb la Diputació de Barcelona.
Les dades han estat facilitades pels ajuntaments i s'aniran actualitzant
més informació >

Pla estratègic de desenvolupament econòmic del Maresme
Guia per exportar
Bones pràctiques en aliances empresarials
Eines per fer negocis
oferta de formació
garantia juvenil
Consell Comarcal del Maresme - Pl. Miquel Biada, 1 - 08301 Mataró - Tel. 93 741 16 16 - Fax 93 757 21 12