24.03.2019Consell Comarcal del Maresme - Tornar a portada  
 
 
 
 
Promoció Econòmica
Acord pel Desenvolupament Econòmic i l'Ocupació
acord

RESPONSABLE: Anna Climent


CONTACTE:Tel.: 93 741 11 62        Fax: 93 757 21 12

A/e: anna.climent@ccmaresme.cat


HORARI: Dilluns, Dimecres, Dijous i Divendres, de 9:00 a 14:30h.

               Dijous, de 9.00 – 14.30h i de 16.30 - 18.30h.

L'Acord pel Desenvolupament Econòmic i l'Ocupació del Maresme, coordinat pel Consell Comarcal, és l'eina de concertació estratègica de desenvolupament local signada l'any 2009 i actualitzada el 2016. Està signat pels 30 ajuntaments de la comarca, els agents socials i econòmics CCOO, UGT i les associacions empresarials FAGEM i PIMEC.

L'objectiu estratègic de l'Acord és treballar de forma consensuada per detectar necessitats, analitzar, proposar, consensuar, dissnyar, planificar, coordinar i executar les corresponents polítiques per assolir una major eficàcia de gestió d'optimització de recursos, per tal de millorar la qualitat de l'ocupació i augmentar la competitivitat de l'economia en l'àmbit territorial i així afavorir el seu òptim desenvolupament de l'activitat econòmica del Maresme.

D'aquest objectiu estratègic general es desprenen quatre d'específics:

 • Facilitar l'emergència de projectes innovadors i d'impacte territorial, generadors de coneixement i d'ocupació
 • Ordenar racionalment les polítiques de desenvolupament econòmic del terrtitori Maresme
 • Aprofitar i augmentar les sinèrgies existents per fomentar l'ocupació i l'esperit empresarial, donar suport a la innovació i la qualificació del capital humà
 • Oferir coordinació i assistència tècnica als programes i iniciatives pel desenvolupament local, a partir d'una programació i gestió concertada en el territori.

Aquests objectius es plasmen en 11 línies estratègiques d'actuació:

 • 1) Coordinar el disseny pel desenvolupament econòmic i l'ocupació del Maresme per millorar els nivells de cooperació local, comarcal i supracomarcal, liderar proectes de desenvolupament estratègics sostenibles i proactius pel conjunt de territori.
 • 2) Fomentar l'esperit empresarial i la creació d'empreses. Millorar l'adaptabilitat de les empreses, el personal i l'empresarial. Promoure l'economia i 'autoocupació
 • 3) Impulsar mesures actives per millorar la qualitat de l'ocupació i augmentar l'ocupabilitat de les persones
 • 4) Afavorir la igualtat d'oportunitats i fomentar el mercat laboral inclusiu
 • 5) Augmentar i millorar la capacitat del capital humà. Fomentar la orientació i la formació al llarg de tota la vida
 • 6) Adaptar el territori i les infraestructures al model de desenvolupament econòmic sostenible
 • 7) Donar suport a lainnovació tecnològica, la recerca i el desenvolupament (I+D+I) i el nou model econòmic basat en el coneixement
 • 8) Potenciar els sectors econòmics i emergents i acompanyar els sectors tradicionals a la seva transformació en pro d'una major diversificació de l'economia territorial
 • 9) Promocionar la comarca del Maresme a l'exterior i crear factors d'atracció per tal de potenciar la seva activitat econòmica
 • 10) Millorar la projecció internacional de les empreses de la comarca, atraure inversors, afavorir el finançament i fomentar les exportacions
 • 11) Adaptar les administracions locals i comarcals a la nova visió estratègica i al nou model de desenvolupament econòmic sostenible 

Aquestes línies estratègies es concreten en 5 eixos d'actuació

 • Política industrial: La Taula de treball es va constituir el 15 de març de 2016
 • Economia Social i Solidària: Taula constituïda el 7 de juny de 2016
 • Sector Primari - Productes de la Terra i el Mar: Taula constituïda el 5 d'abril de 2017
 • Comerç, restauració i turisme: previsió de constitució de la Taula el mes d'octubre de 2017
 • Maresme Marítim: previsió de constitució de la Taula el mes de desembre de 2017

Aquests s'estan treballant a partir de TAULES SECTORIALS

Pla estratègic de desenvolupament econòmic del Maresme
polígons industrials Maresme
Guia per exportar
Bones pràctiques en aliances empresarials
Eines per fer negocis
oferta de formació
garantia juvenil
Consell Comarcal del Maresme - Pl. Miquel Biada, 1 - 08301 Mataró - Tel. 93 741 16 16 - Fax 93 757 21 12