08.04.2020Consell Comarcal del Maresme - Tornar a portada  
 
 
 
 
Promoció Econòmica
Acord pel Desenvolupament Econòmic i l'Ocupació
acord

RESPONSABLE: Anna Climent


CONTACTE:Tel.: 93 741 11 62        Fax: 93 757 21 12

A/e: anna.climent@ccmaresme.cat


HORARI: Dilluns, Dimecres, Dijous i Divendres, de 9:00 a 14:30h.

               Dijous, de 9.00 – 14.30h i de 16.30 - 18.30h.

L'Acord pel Desenvolupament Econòmic i l'Ocupació del Maresme, coordinat pel Consell Comarcal, és l'eina de concertació estratègica de desenvolupament local signada l'any 2009 i actualitzada el 2016. Està signat pels 30 ajuntaments de la comarca, els agents socials i econòmics CCOO, UGT i les associacions empresarials FAGEM i PIMEC.

L'objectiu estratègic de l'Acord és treballar de forma consensuada per detectar necessitats, analitzar, proposar, consensuar, dissnyar, planificar, coordinar i executar les corresponents polítiques per assolir una major eficàcia de gestió d'optimització de recursos, per tal de millorar la qualitat de l'ocupació i augmentar la competitivitat de l'economia en l'àmbit territorial i així afavorir el seu òptim desenvolupament de l'activitat econòmica del Maresme.

D'aquest objectiu estratègic general es desprenen quatre d'específics:

 • Facilitar l'emergència de projectes innovadors i d'impacte territorial, generadors de coneixement i d'ocupació
 • Ordenar racionalment les polítiques de desenvolupament econòmic del terrtitori Maresme
 • Aprofitar i augmentar les sinèrgies existents per fomentar l'ocupació i l'esperit empresarial, donar suport a la innovació i la qualificació del capital humà
 • Oferir coordinació i assistència tècnica als programes i iniciatives pel desenvolupament local, a partir d'una programació i gestió concertada en el territori.

Aquests objectius es plasmen en 11 línies estratègiques d'actuació:

 • 1) Coordinar el disseny pel desenvolupament econòmic i l'ocupació del Maresme per millorar els nivells de cooperació local, comarcal i supracomarcal, liderar proectes de desenvolupament estratègics sostenibles i proactius pel conjunt de territori.
 • 2) Fomentar l'esperit empresarial i la creació d'empreses. Millorar l'adaptabilitat de les empreses, el personal i l'empresarial. Promoure l'economia i 'autoocupació
 • 3) Impulsar mesures actives per millorar la qualitat de l'ocupació i augmentar l'ocupabilitat de les persones
 • 4) Afavorir la igualtat d'oportunitats i fomentar el mercat laboral inclusiu
 • 5) Augmentar i millorar la capacitat del capital humà. Fomentar la orientació i la formació al llarg de tota la vida
 • 6) Adaptar el territori i les infraestructures al model de desenvolupament econòmic sostenible
 • 7) Donar suport a lainnovació tecnològica, la recerca i el desenvolupament (I+D+I) i el nou model econòmic basat en el coneixement
 • 8) Potenciar els sectors econòmics i emergents i acompanyar els sectors tradicionals a la seva transformació en pro d'una major diversificació de l'economia territorial
 • 9) Promocionar la comarca del Maresme a l'exterior i crear factors d'atracció per tal de potenciar la seva activitat econòmica
 • 10) Millorar la projecció internacional de les empreses de la comarca, atraure inversors, afavorir el finançament i fomentar les exportacions
 • 11) Adaptar les administracions locals i comarcals a la nova visió estratègica i al nou model de desenvolupament econòmic sostenible 

Aquestes línies estratègies es concreten en 5 eixos d'actuació

 • Política industrial: La Taula de treball es va constituir el 15 de març de 2016
 • Economia Social i Solidària: Taula constituïda el 7 de juny de 2016
 • Sector Primari - Productes de la Terra i el Mar: Taula constituïda el 5 d'abril de 2017
 • Comerç, restauració i turisme: previsió de constitució de la Taula el mes d'octubre de 2017
 • Maresme Marítim: previsió de constitució de la Taula el mes de desembre de 2017

Aquests s'estan treballant a partir de TAULES SECTORIALS

Pla estratègic de desenvolupament econòmic del Maresme
polígons industrials Maresme
Guia per exportar
Eines per fer negocis
oferta de formació
garantia juvenil
Consell Comarcal del Maresme - Pl. Miquel Biada, 1 - 08301 Mataró - Tel. 93 741 16 16 - Fax 93 757 21 12