05.04.2020Consell Comarcal del Maresme - Tornar a portada  
 
 
 
 
Serveis als municipis i planificació
Gestió agregada de compres
Xarxa comarcal de banda ampla


CONTACTE:Tel.: 93 741 16 16        Fax: 93 757 21 12
 HORARI: Dilluns, Dimecres, Dijous i Divendres, de 9:00 a 15:00h.

               Dimarts, de 9.00 – 14.30h i de 16.30 - 19.00h.


OBJECTIUS


Obtenir preus competitius en l'adquisició de materials i serveis. Aquest estalvi econòmic, del qual se'n beneficien els ajuntaments de la comarca i el Consell Comarcal, es produeix com a conseqüència de generar economies d'escala derivades del procés d'agregació de compres. El servei també millora l'eficàcia en la contractació de serveis i subministraments comuns als municipis, ja que elaborant un únic expedient per a tots els ajuntaments es simplifiquen els processos administratius. Aquesta iniciativa del Consell Comarcal és pionera a Catalunya.

USUARIS


Tots els ajuntaments de la comarca.

FUNCIONAMENT


El Consell Comarcal gestiona per encàrrec dels ajuntaments (convenis) la compra de determinats serveis i subministres a preus avantatjosos. Un cop el Consell formalitza el contracte amb els proveïdors, s'estableix una relació directa entre aquests i els ajuntaments: comandes, lliuraments de material o serveis, facturació, pagaments, etcètera. Un cop finalitza el contracte i es comprova que s'ha executat correctament, el Consell procedeix a la devolució de la fiança.

ORIGEN


Consell Comarcal del Maresme

 
Consell Comarcal del Maresme - Pl. Miquel Biada, 1 - 08301 Mataró - Tel. 93 741 16 16 - Fax 93 757 21 12