Consel Comarcal del Maresme
A les 17:00h a la Sala de Plens del Consell Comarcal del Maresme

ORDRE DEL DIA

  • 0. Aprovaciķ, si s’escau, de l’acta de la sessiķ ordināria del Consell d’Alcaldes de data 15 de juliol de 2014.
  • 1. Donar compte, si s’escau, del Pressupost general del Consell Comarcal del Maresme per a l’exercici 2015.
  • 2. Emissiķ d’informe, si s’escau, de l’aprovaciķ de les modificacions de diverses Ordenances reguladores de preu públic del Consell Comarcal del Maresme.
  • 3. Donar compte, si s’escau, de l’informe elaborat pels serveis jurídics de l’Associaciķ Catalana de Municipis i Comarques relatiu a les assistčncies que perceben els membres del Consell d’Alcaldes.
  • 4. Presentaciķ del Consell de Serveis Socials del Maresme per part de la Consellera delegada de l’ārea de Benestar Social i Educaciķ
Informaciķ publicada el 15 de desembre de 2014