08.04.2020Consell Comarcal del Maresme - Tornar a portada  
 
 
 
 
Servei de l'Observatori de Desenvolupament Local
Xarxa d'observatoris

RESPONSABLE: Alícia Consegal

CONTACTE:Tel.: 93 741 11 62    

Fax: 93 757 21 12

A/e: observatori@ccmaresme.cat

HORARI: Dilluns, Dimecres, Dijous i Divendres, de 9:00 a 15:00h.

               Dimarts, de 9.00 – 14.30h i de 16.30 - 19.00h.


Aquest servei del Consell Comarcal del Maresme té com a objectiu aportar coneixement per ajudar els ajuntaments i d'altres organismes locals i entitats de gestió a prendre decisions estratègiques en matèria de desenvolupament local. Això comporta proporcionar assistència tècnica i informació estadística actualitzada sobre  diverses variables: demogràfiques, d'activitat econòmica i sobre mercat laboral i qualitat de vida.

El servei recull, analitza i interpreta totes les dades que s'utilitzen per elaborar els informes trimestrals que publica el Consell (Informe Trimestral Sociolaboral del Maresme) en matèria de mercat de treball i activitat econòmica - que inclouen una síntesi d´indicadors de les variables principals- i l'informe anual (Informe Anual Socioeconòmic del Maresme), que, a més d'incorporar totes les informacions que es presenten trimestralment, també aporta informació demogràfica i de qualitat de vida. El servei també facilita informació puntual a demanda dels usuaris directes o indirectes (servei de consultes).

 
Consell Comarcal del Maresme - Pl. Miquel Biada, 1 - 08301 Mataró - Tel. 93 741 16 16 - Fax 93 757 21 12