Consel Comarcal del Maresme
atur

Report d'Atur

Anàlisi mensual de les dades de desocupació al Maresme i als 30 municipis de la comarca

CLIQUEU AQUÍ

informes sociolaborals

Informes sociolaborals

Informes Informes trimestrals que analitzen diferents paràmetres com; població activa, ocupació, contractació, atur, estructura productiva.....

CLIQUEU AQUÍ

sinistralitat laboral

Sinistralitat laboral

Informes trimestrals sobre l'evolució de la sinistralitat laboral a la comarca

CLIQUEU AQUÍ

contractes per ocupacions

Contractes per ocupacions

Informe anual sobre les contractacions fetes al Maresmer per ocupacions

CLIQUEU AQUÍ