Consel Comarcal del Maresme
sector agrari

Sector Primari

Informe sobre el sector agroalimentari del Maresme

CLIQUEU AQUÍ

tèxtil

Indústries tèxtils

Informes anuals sobre l'evolució de les indústries tèxtils al Maresme

CLIQUEU AQUÍ

turisme

Activitats turístiques

Informes anuals sobre l'evolució de les empreses turístiques del Maresme

CLIQUEU AQUÍ

marítim

Àmbit marítim

Informe estadístic sobre l'àmbit Marítim del Maresme

CLIQUEU AQUÍ

empresa

Competitivitat empresarial

Informe anuals sobre la competitivitat empresarial del Maresme

CLIQUEU AQUÍ