Consel Comarcal del Maresme
PRESENTACIÓ


La finalitat d´aquest servei és facilitar la comunicació entre els professionals dels serveis públics (administració local, educació, salut, etc.) i les persones nouvingudes, de tal manera que l'idioma no sigui barrera a l'hora d'afavorir l'acollida i el procés d'integració.


Com el seu nom indica, aquest no és un servei de mediació, sinó de traducció, i bàsicament estem parlant d´un servei d'intèrpret. No obstant, en cas que es demani una traducció escrita, aquesta serà valorada en funció dels recursos i de la dimensió del servei demanat.


OBJECTIU DEL SERVEI


Facilitar la comunicació entre els professionals dels serveis públics i les persones nouvingudes.OBLIGACIONS DELS USUARISSOL·LICITUD DEL SERVEI

Emplenar el FORMULARI de sol·licitud que trobareu CLICANT AQUÍ

DADES DE CONTACTE


Víctor Bassas

Tel. 93 741 16 16 (ext. 414)

A/e: pla.immigracio@ccmaresme.cat