Consel Comarcal del Maresme

En energies renovables l'ACE us ofereix:

  • Accions en la promoció i divulgació de les energies renovables i eficiència energètica: Tèrmica, Fotovoltàica, Biomassa, Eòlica, Geotèrmica.
  • Informació i elaboració de noves ordenances solars (instal·lació de panells solars tèrmica / fotovoltàica).