08.04.2020Consell Comarcal del Maresme - Tornar a portada  
 
 
 
 
Estudis i projectesMedi AmbientAgčncia Comarcal de l'Energia (ACE)
  • Implantació d´una Comptabilitat Energčtica Municipal als municipis de la comarca mitjançant la realització d´una Diagnosi Energčtica Municipal.(Gestió telemŕtica dels consums energčtics, elaboració d'informes de millora dels consums, etc...)
  • Realització d´ Auditories Energčtiques.
  • Estudi de l´impacte energčtic de la implantació del codi tčcnic de l´edificació i del decret d´ecoeficičncia en els edificis públics dels  municipis de la comarca del Maresme.
  • Estudis i elaboració de documentació tčcnica i legal per a l´externalització de la propietat o gestió d´instal·lacions energčtiques cap a empreses de serveis energčtics (ESCOs) als municipis de la comarca.
  • Assessorament sobre plans de mobilitat urbana.
  • Anŕlisi de la xarxa i subministrament elčctric a la comarca.
 
EL TEMPS
NORMATIVA
REGLAMENT
Eficičncia energčtica
contaminació acústica
control ambiental
educació ambiental
el cicle de l'aigua
Consell Comarcal del Maresme - Pl. Miquel Biada, 1 - 08301 Mataró - Tel. 93 741 16 16 - Fax 93 757 21 12