Consel Comarcal del Maresme
Permís d'abocament

Qué és el Permís d'Abocament?

CLIQUEU AQUÍ

Per sol·licitar el permís d'abocament d'aigües residuals industrials, es requereix:

documentació que cal presentartramitació