Consel Comarcal del Maresme
Renovació del permís d'abocament

Qué és el PAB / renovació?

CLIQUEU AQUÍ

Per sol·licitar una renovació del Permís d'abocament d'aigües residuals industrials, es requereix:

documentació que cal presentartramitació