Consel Comarcal del Maresme

maresme capacita

El projecte Maresme Capacita pren forma a principis de l´any 2013 amb l´objectiu d'aglutinar les accions de formació: cursos, tallers, seminaris... que programa tant el Consell Comarcal com els ajuntaments del Maresme i aquelles empreses de formació que hi vulguin formar part d'aquest projecte.

L'objectiu és doble. D'una banda, facilitar a les persones la cerca d'accions formatives i de l'altra contribuir a difondre les ofertes que es programen a la comarca.

La informació es divideix en: 

Des de Maresme Capacita també podem programar cursos específics si hi ha un col·lectiu que el demanda.


CONTACTE:

Mar Ferrer

Tel.: 93 741 11 75

A/e: maresmecapacita@ccmaresme.cat