26.09.2018Consell Comarcal del Maresme - Tornar a portada  
 
 
 
 
El Consell d'AlcaldesEl ConsellConsell d'Alcaldes

La composiciˇ i el funcionament del Consell d'Alcaldes estÓ regulat pel ROC (Reglament d'Organitzaciˇ Municipal). Es defineix com "un ˛rgan necessari i consultiu del Consell Comarcal del Maresme, integrat
pels/les alcaldes/esses dels municipis de la comarca i ha d┤Ússer convocat pel/la President/a del Consell
Comarcal perquŔ informi el Consell Comarcal de les propostes que siguin d┤interŔs per als municipis o
afectin al territori, abans de sotmetre-les a l┤aprovaciˇ del ple, d┤acord amb el que s┤estableix en el
present reglament orgÓnic"

 ATRIBUCIONS I COMPET╚NCIES:

El Consell d’Alcaldes pot presentar al Ple del Consell Comarcal del Maresme propostes d’actuaciˇ que siguin d’interŔs per a la comarca. En tot cas, el Consell d’Alcaldes ha d’emetre prŔviament un informe sobre les qŘestions segŘents:

  • a) L’aprovaciˇ del Programa d’Actuaciˇ Comarcal.
  • b) L’aprovaciˇ del Reglament OrgÓnic i de les ordenances.
  • c) Els acords sobre la creaciˇ i l’establiment dels serveis comarcals.
  • d) Els plans sectorials comarcals
  • e) La modificaciˇ dels lÝmits comarcals
  • f) El canvi de nom o de capital de la comarca.
  • g) Les iniciatives legislatives del consell comarcal.


REGLAMENT JUR═DIC

El Consell d’Alcaldes serÓ presidit pel/la President/a del Consell Comarcal i s’ha de reunir almenys un cop cada tres mesos, convocat pel/la President/a del Consell Comarcal. TambÚ es pot reunir a instÓncia del
Ple del Consell Comarcal o d’una tercera part dels/les alcaldes/esses que integren el consell d’alcaldes.

L’assistŔncia a les reunions del Consell d’Alcaldes no Ús delegable de manera permanent. NomÚs es pot delegar de manera eventual en un/a tinent/ta d’alcalde, o, si no n’hi ha en un/a regidor/a. L’assistŔncia
del/la President/a del Consell Comarcal no serÓ delegable.

Les sessions del Consell d’Alcaldes s’iniciaran amb la lectura del document que estableixi el posicionament de la PresidŔncia del Consell Comarcal i es continuarÓ amb la lectura de les propostes alternatives que hagin fet arribar els/les alcaldes/esses amb una antelaciˇ mÝnima de dos dies a la reuniˇ i que no estiguin d’acord amb el posicionament de la PresidŔncia. Seguidament el/la President/a posarÓ les diferents propostes a votaciˇ dels diferents alcaldes, entenent-se que la proposta que tingui l’acord majoritari dels presents serÓ la que es farÓ arribar al Consell Comarcal com a posiciˇ no vinculant d’aquest ˛rgan consultiu.

CONVOCATĎRIA

El Consell d’Alcaldes serÓ convocat amb una antelaciˇ mÝnima de cinc dies a la data prevista per a la seva celebraciˇ i aquesta convocat˛ria anirÓ acompanyada de l’Ordre del Dia i de c˛pia de la documentaciˇ adient sobre els assumptes a tractar.

COMISSIË PERMANENT DEL CONSELL D'ALCALDES

Per acord adoptat en el sÝ del Consell d’Alcaldes es podrÓ instituir una Comissiˇ Permanent del Consell d’Alcaldes que estarÓ integrada per un mÝnim de cinc i mÓxim de deu alcaldes/esses de municipis de la
comarca representatius de totes les forces polÝtiques del Maresme i pel/la President/a del Consell Comarcal que la presidirÓ. La Comissiˇ Permanent del Consell d’Alcaldes tindrÓ les atribucions que acordi el Consell d’Alcaldes que no podran afectar a les que aquest ˛rgan essencial te conferides per l’article 19 del TR-LOCC i que es recullen a l’article 70 d’aquest Reglament OrgÓnic.


CONSELL D'ALCALDES


 
Comunicaciˇ Consell Comarcal del Maresme
formaciˇ a la comarca. Maresme Capacita
Servei d'informaciˇ als municipis - Consell Comarcal del Maresme
agenda institucional
infromaciˇ comarcal
Pla estratŔgic de desenvolupament econ˛mic del Maresme
Consell Comarcal del Maresme - Pl. Miquel Biada, 1 - 08301 Matarˇ - Tel. 93 741 16 16 - Fax 93 757 21 12