Consel Comarcal del Maresme

El Consell Comarcal va crear, inicialment, el Servei de salut pública per donar suport als ajuntaments del Maresme en el control dels establiments alimentaris. Actualment, la seva oferta s'ha ampliat per donar resposta a les necessitats municipals.

Ofereix un servei a la carta. Mitjançant la signatura d'un conveni, cada ajuntament pot sol·licitar al Consell Comarcal els serveis de salut pública que necessita:

cens sanitari municipalinspeccions de salut públicacontrol d'instal·lacions amb perill de legionel·losi
control d'establiments alimentarisAssistència en denúncies de Salut PúblicaTècnic de salut pública