SIAD Consel Comarcal del Maresme
CCMCCM - Benestar SocialBenestar SocialCCM - Benestar Social - Servei d'informació i atenció a les dones (SIAD)Servei d'informació i atenció a les dones (SIAD)CCM - Benestar Social - Servei d'informació i atenció a les dones (SIAD) - Informacions SIADInformacions SIAD

El SIAD Maresme ofereix durant el mes d'octubre i el mes de novembre un curs-coaching per a les mares de la comarca que tinguin dificultats en l'educació dels seus fills i filles. La finalitat del curs l'entrenament de les mares en estratègies per educar d´una forma emocionalment intel·ligent als nostres infants i adolescents per així evitar el desgast d'energia emocional que pot suposar el caos de casa: els nens fora de control i amb rabietes i els adolescents sense responsabilitat i autodisciplina, entre d'altres.


Els objectius del curs són:

-- Reflexionar sobre el rol de mare.

- Oferir un espai de reflexió sobre l´estil de criança o educacional propi.

- Enfortir l´autoestima i l´autoconfiança de les mares.

- Oferir eines i estratègies pràctiques per la tasca d´educar.

- Prevenir la conflictivitat amb els fills/es.

- Millorar la comunicació amb la parella.


El curs serà impartit per l'associació l'Hora Violeta.


  

Informació publicada l'1 d'octubre de 2015