SIAD Consel Comarcal del Maresme
CCMCCM - Benestar SocialBenestar SocialCCM - Benestar Social - Servei d'informació i atenció a les dones (SIAD)Servei d'informació i atenció a les dones (SIAD)CCM - Benestar Social - Servei d'informació i atenció a les dones (SIAD) - Informacions SIADInformacions SIAD

L’Institut Catalŕ de les Dones, amb la colˇlaboració del SIAD maresme i el servei de Juventut del Consell Comarcal del Maresme, realitza durant aquest mes d’octubre una formació per a la capacitació d’agents de prevenció de les relacions abusives entre adolescents.

http://dones.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/Formacio-per-a-agents-de-prevencio-de-relacions-abusives-al-Maresme

Foto presa de la notícia penjada a la web de l'ICD.

Informació publicada el 28 d'octubre de 2015