Consel Comarcal del Maresme
En aquests moments no hi ha cap activitat formativa prevista