Buscadorjove Consel Comarcal del Maresme
CCMCCM - JoventutJoventutCCM - Joventut - Servei comarcal de joventutServei comarcal de joventutCCM - Joventut - Servei comarcal de joventut - Garantia JuvenilGarantia JuvenilCCM - Joventut - Servei comarcal de joventut - Garantia Juvenil - Altres Recursos (No cal inscripció a Garantia Juvenil)Altres Recursos (No cal inscripció a Garantia Juvenil)

En aquest apartat trobaràs la informació vinculada als diferents cursos i serveis que NO pertanyen al Programa de Garantia Juvenil que s'ofereix a la Comarca del Maresme i a Mataró. Per tant, no cal complir els requisits d'accés que estipula el programa de Garantia Juvenil i podràs accedir als cursos sense ser-ne beneficiari/a.

Recursos que s'ofereixen :