19.04.2019Consell Comarcal del Maresme - Tornar a portada  
BuscadorjoveBuscadorjove
CCMCCM - JoventutJoventutCCM - Joventut - Servei comarcal de joventutServei comarcal de joventutCCM - Joventut - Servei comarcal de joventut - Mobilitat Internacional JoveMobilitat Internacional JoveCCM - Joventut - Servei comarcal de joventut - Mobilitat Internacional Jove - Servei de voluntariat europeu, un projecte dels joves.Servei de voluntariat europeu, un projecte dels joves.
Enllaços
Servei de voluntariat europeu, un projecte dels joves.

Des del Servei de Mobilitat Internacional Jove del Maresme, sóm entitat oficial d'enviament de voluntaris europeus.

El Servei de Voluntariat Europeu (SVE) s’inclou en la primera línia d’acció del Programa Erasmus +, destinat a promoure la “Mobilitat de les persones per motius d’aprenentatge, en l’àmbit de l’educació, la formació i la joventut”, concretament. Es tracta d’una acció on els i les joves d’entre 17 i 30 anys, porten a terme una estada de voluntariat a temps complet d’entre 2 setmanes i 12 mesos de durada, en una entitat albergada en algun país europeu. El treball que es desenvolupa pot ser molt divers i té que veure tant amb la missió  que l’organització d’acollida realitza en el seu entorn, com amb el seguit de tasques que s’hagin concretat en el projecte de voluntariat aprovat, i amb el què el voluntari es compromet a participar. El treball social, l’art, i el medi-ambient, són alguns dels sectors que tenen més presència en les ofertes de Servei, tot i que n’hi ha d’altres.

Aquest tipus de voluntariat es defineix en varis nivells per les seves característiques:

1)     Un cicle formatiu pel jove. L’SVE s’entén com una experiència de formació en l’àmbit no formal a cavall entre les pràctiques i el treball comunitari. S’inicia amb una fase de preparació cultural i lingüística prèvia a l’estada, continua amb l’acompanyament realitzat per un tutor local, i acaba amb activitats de retorn. Al final del procés el jove rep una acreditació a través del certificat Youthpass, que li permet validar l’experiència i incloure-la en el seu currículum professional si ho desitja.

2)     Un entramat institucional complex, on hi participen almenys dues entitats en consorci per fer-la possible. En principi les ofertes de voluntariat les proposa una entitat d’acollida o de coordinació i el jove hi accedirà a través d’una entitat d’enviament propera que tramita la seva candidatura, o bé l’assessora en la cerca d’altres ofertes que s’ajustin al seus interessos. Aquest sistema facilita el suport necessari per realitzar el seguiment del jove, assegurar els aspectes logístics que el programa costeja (mobilitat, dietes, allotjament, assegurança,...), i donar la seguretat d’un marc institucional per a l’estada.   

3)     Finalment, es tracta d’una experiència amb impactes múltiples pels diferents actors que hi prenen part: el/la jove, la comunitat local, les organitzacions que hi participen. Potser això explica que l’SVE hagi arribat als seu vintè any de recorregut. De fet, en la recerca realitzada en pel projecte MOB GAE (2015) es van registrar evidències de millora en les competències professionals del voluntari (especialment relatives a la comunicació en llengua estrangera, treball en equip, concreció d’horitzons laborals), en competències personals (major autonomia, flexibilitat intercultural) i en l’increment d’una consciència europea i sovint també cívica derivada del servei voluntari.

 projecte evs

Malgrat que els impactes encara no estan del tot identificats, la importància d’un programa que contribueixi a internacionalitzar la força de treball i a europeïtzar les consciències sembla que queda avalada pel context polític i econòmic del nostre moment històric. Els reptes potser es trobin en com equilibrar els tres tipus de motivacions que hi ha darrera dels voluntaris: adquirir experiència professional, viatjar i conèixer una nova cultura (MOB GAE, 2015), amb les necessitats específiques de les organitzacions receptores. I D’altra banda, com desenvolupar una estratègia pedagògica darrera de l’estada, que no només acompanyi al voluntari en l’àmbit de treball o el servei, sinó també en tota la seva experiència de migració “tutoritzada” que es viu fora de l'organització.  

Per assessorar-vos en tots aquests aspectes, el Servei de Mobilitat internacional jove del Maresme, organitza vuit tallers formatius a la Comarca. Alguns comptaràn amb la presencia física i virtual de joves del maresme que han marxat a fer un SVE. Podeu consultar la programació, inscriure'us i venir al taller que us quedi més a prop!  


 
Anteriors Següentsbanner observatori politiques educatives dibabanner_acTICbanner_jovecatbanner_netvibes_buscadorjoveMaresme Capacita
Anteriors Següentsbanner_acreditatbanner_portal_ejoventut2010
Consell Comarcal del Maresme - Pl. Miquel Biada, 1 - 08301 Mataró - Tel. 93 741 16 16 - Fax 93 757 21 12