Consel Comarcal del Maresme
 • Població
  Cabrils
 • Telèfons: 
  630429821
 • Correu electrònic: 
  mpaunieto@gmail.com
 • Formació
  Educació social. Educació especial.Educació holística.Aux. d'infermeria.Formació en resolució de conflictes.Llengua de signes
 • Idiomes
  Català:Superior/Castellà:Superior/Anglès:Intermedi.
 • Permisos de conduir: 
  B
 • Ocupacions en educació complementària
  Vetlladora escolar. Tècnica en integració social.
 • Anys d'experiència
  més de 3
 • Disponibilitat: 
  Matí, Tarda, Migdia, Altres
 • Ocupacions de l'àmbit sociosanitari:
  Auxliar d'infermeria
 • Anys d'experiència
  més de 3
 • Disponibilitat
  Matí, Tarda, Altres