Consel Comarcal del Maresme
 • Població
  mataro
 • Telèfons: 
  649429698
 • Correu electrònic: 
  aumrope@dolors.cat
 • Idiomes
  Català:Avançat/Castellà:Avançat.
 • Permisos de conduir: 
  B
 • Ocupacions en educació complementària
  vetlladora escolar
 • Anys d'experiència
  més de 3
 • Disponibilitat: 
  Migdia
 • Anys d'experiència
  més de 3
 • Disponibilitat
  Migdia
 • Ocupacions de l'àmbit d'hostaleria i restauració per col·lectivitats
  Cap de cuina
 • Anys d'experiència
  més de 3
 • Disponibilitat: 
  Migdia