Consel Comarcal del Maresme

ORDRE DEL DIA

  • 1.- La Seguretat en el Maresme a cārrec del conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya, Hble. Sr. Jordi Jané i Guasch

Donat el tema de l’ordre del dia i per indicacions del conseller d’Interior, queden convocats també els caps de les policies locals i els regidors/es responsables de la gestiķ de seguretat dels municipis.
Informaciķ publicada el 16 de gener de 2017