Maresme Servei d'Emprenedoria Consel Comarcal del Maresme
CCMCCM - Promoció EconòmicaPromoció EconòmicaCCM - Promoció Econòmica - Maresme servei d'emprenedoriaMaresme servei d'emprenedoriaCCM - Promoció Econòmica - Maresme servei d'emprenedoria - Joves per emprendreJoves per emprendre

joves per emprendre

És un programa liderat pel Consell Comarcal del Maresme i impulsat per la Cambra de Comerç de Barcelona en el marc de la Garantia Juvenil que permet a 20 joves del Maresme rebre formació i assessorament per dur a terme el seu projecte empresarial.

Els 15 maresmencs seleccionats al 2016 han gaudit de formació i assessorament durant un total de 240 hores en formació grupal, individual i mentoring.


En quant a la formació grupal s´ha dut a terme a les instal·lacions del Consell Comarcal del Maresme, impulsada per cinc formadores en diferents àrees de coneixement. Durant aquestes sessions els participants del programa han aconseguir definir les característiques principals del seu primer producte/servei. Han treballat l´àrea de mercat, jurídic fiscal i procés de constitució, entre d´altres.


Durant la segona fase, cada jove ha estat acompanyat un total de 5 hores per tal de definir el seu projecte empresarial en matèria de definició del model de negoci, finançament i creació d´empresa. Es tracta de què cada jove defineixi la seva idea de negoci en tots els seus àmbits per poder posar-la en marxa al finalitzar el programa.


En quant al mentoring i acompanyament, s´ha treballat amb cadascun d´ells les parts que més han necessitat en funció del seu projecte (finançament, model de negoci, captació de clients,…).

La primera edició al 2016 de ‘Joves per Emprendre´ ha tingut una valoració molt positiva per part del Consell Comarcal i de la Cambra de Comerç, pel què es planteja una nova edició de Joves per Emprendre al 2017.