Maresme Servei d'Emprenedoria Consel Comarcal del Maresme
CCMCCM - Promoció EconòmicaPromoció EconòmicaCCM - Promoció Econòmica - Maresme servei d'emprenedoriaMaresme servei d'emprenedoriaCCM - Promoció Econòmica - Maresme servei d'emprenedoria - Garantia JuvenilGarantia Juvenil

La Garantia Juvenil és una iniciativa promoguda per la Unió Europea per tal de reduir l'atur juvenil i promoure la incorporació de les persones joves al mercat de treball.

Està adreçada a persones joves que tenen més de 16 i menys de 30 anys, que actualment no treballen ni estudien i que tampoc realitzen cap formació. Aquests joves reben una oferta d'ocupació, educació contínua, formació o una estada de pràctiques en el marc de l'oferta de programes disponibles.

Al web de la Garantia Juvenil trobeu la informació actualitzada de totes les ofertes i programes

garantia juvenil