Consel Comarcal del Maresme
Termini de presentació de solˇlicituds: 31 de maig 2017
Ajuts destinats a la implantació de deixalleries per al tractament dels residus municipals
Informació publicada el 4 d'abril de 2017