Consel Comarcal del Maresme
TAULA DE POLÍTICA INDUSTRIAL DEL MARESME
OBJECTIU: Establir una estratègia industrial per promoure i difondre les mesures per aconseguir incrementar el pes actual del sector industrial a la comarca, ajudant les empreses a ser més competitives, aconseguir la creació i manteniment sostingut de qualitat de llocs de treball i ajudar a crear noves empreses i nous llocs de treball.
MEBRES: Cliqueu en AQUEST ENLLAÇ
EIXOS DE TREBALL:
DATA DE CONSTITUCIÓ: 15 de març de 2016
TAULA D'ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA DEL MARESME
OBJECTIU:Integrar les iniciatives d'Economia Social i Solidària (ESS) del Maresme en les actuacions de l'administració local i comarcal a través de l'elaboració d'una diagnosi i un pla d'acció de la realitat del territori en aquesta matèria encaminats a la presa de consciència i sensibilització al voltant de les oportunitats de les iniciatives d'Economia Social i Solidària.
MEMBRES:
EIXOS DE TREBALL: 
  • Mapa d'Economia Social i Solidària del Maresme
  • Pla Estratègic comarcal en Economia Social i Solidària
  • Informe d'avaluació ecosocial
  • Sensibilització en Economia Social i Solidària
DATA DE CONSTITUCIÓ:7 de juny de 2016
TAULA DEL SECTOR PRIMARI: PRODUCTES DE LA TERRA I EL MAR DEL MARESME
OBJECTIU:Establir una estratègia per promoure i difondre les mesures per aconseguir incrementar el pes actual del sector agroalimentari i de la flor i planta a la comarca, ajudant les empreses a ser més competitives, aconseguir la creació i manteniment sostingut i de qualitat de llocs de treball i ajudar a crear noves empreses i més ocupació
MEMBRES: cliqueu en AQUEST ENLLAÇ
EIXOS DE TREBALL:
  • Gestió forestal
  • Empreses del sector agroalimentari del Maresme: l'horta i els artesans (lligat a la restauració, comerç de proximitat i turisme)
  • Marítim (pesca. Lligat al Projecte Maresme Marítim)
  • Flor i planta (Mercat de la Flor, comerç de proximitat, internacionalització...)
DATA DE CONSTITUCIÓ:5 d'abril de 2017
TAULA DE COMERÇ, RESTAURACIÓ I TURISME DEL MARESME
pendent de constitució!
TAULA DEL MARESME MARÍTIM
pendent de constitució!