Consel Comarcal del Maresme
termini de presentació de sol·licituds: 22 de setembre de 2017
Programa complementari per a l´execució d´actuacions d´abastament d´aigua en baixa en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019
Informació publicada l'1 de setembre de 2017