Consel Comarcal del Maresme

ajuts escolars 2017/2018

Coincidint amb l'inici del curs escolar 2017-2018, el Consell Comarcal del Maresme ha anunciat un primer atorgament de beques de menjador per valor de 2.912.700,56€. Aquesta quantitat, tot i no ser la definitiva, supera en un 17% la del curs passat.

7.644 alumnes de primària i secundaria del Maresme han sol·licitat ajuts econòmics per poder fer front a les despeses del menjador escolar. Aquesta xifra supera en 535 les peticions tramitades el curs passat. 

Tot i que encara queden expedients per resoldre, de moment s'ha fet un atorgament a 5.429 alumnes que compleixen els requisits de la convocatòria.

Aquest primer atorgament puja a 2.912.700,56€, una quantitat que es distribuirà entre els 5.353 escolars amb dret a un ajut del 50% del cost del servei de menjador, els 76 que tenen dret a una beca del 100% dels ajuts individuals de menjador per necessitats socioeconòmiques i/o geogràfiques. 

Tal i com estableixen les bases de la convocatòria, l'atorgament dels ajuts de menjador tenen en compte l'àmbit econòmic, familiar i social de l'alumne.

A partir de la setmana vinent es notificarà als centes docents els alumnes que ja tenen concedit l'ajut i, un cop resolts tots els expedients, cada sol·licitant rebrà resposta a la seva sol·licitud. Les que hagin estat denegades, o tinguin alguna incidència, disposaran d'un termini per poder presentar al·legacions.

Informació publicada el 8 de setembre de 2017