19.11.2019Consell Comarcal del Maresme - Tornar a portada  
SIADSIAD Maresme - Servei d'informació i atenció a les dones
Destaquem
visibilitza't, espai d'entrevistes a dones
rebre informació del siad
realitat de les dones del Maresme
pla d'igualtat de gènere al Maresme
memòria d'igualtat
llei igualtat
eines per a la prevenció de les violències masclistes amb joves
diagnosi entitats
guia d'escriptores del Maresme
guia d'entitats
microcrèdits per a dones
punt lila
Recursos en Violència Masclista (Documents)
Dades sobre la violència masclista

Dossier estadístic de l'institut Català de les dones

Dades sobre Violència Masclista del Departament d'Interior, 2018

Lleis, procediments i protocols

Llei 5/2008 del 24 d'abril del dret de les dones a eradicar la violència masclista, text íntegre.

Llei 5/2008 del 24 d'abril del dret de les dones a eradicar la violència masclista, resum

Protocol de Joventut per a l’abordatge de la violència masclista

Llei 11/2014 per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia

Protocol que desplega el deure d’intervenció de les persones que treballen a les administracions públiques de Catalunya per a fer efectiu l’abordatge de l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia a Catalunya 

Protocol d'assetjament sexual - Governació

Protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament sexual

Procediment d'Intervenció i Atenció Policial als Matrimonis Forçats

Protocol d'Abordatge dels Matrimonis Forçats de la Demarcació de Girona

Procediment d'Actuació per l'Abordatge de les Mutilacions Genitals Femenines

Protocol RVB-BCN de Valoració del Risc En Violència Masclista

Pautes Orientatives d'Intervenció des del Sistema de Serveis Socials en Funció del Risc

Avaluació del Circuit Barcelona contra la Violència Masclista

Eines, guies i materials

Violència contra les dones. Qué és i què hi puc fer?

Programa "Estimar no fa mal"

Eines per a la prevenció de les violències masclistes amb joves des de l’àmbit local

Eina mòbil per atendre a dones que pateixen violència masclista

5 curtmetratges per treballar la diversitat afectiva, sexual i de gènere

Què puc fer si la meva filla ha estat maltractada?

Guia per detectar els micromasclismes

Guia de seguretat per a dones, en violència masclista, online

Eliminem les microviolències

Programa "Trenquem el silenci"


Autodefensa femenina

Violència sexual
Educació no sexista
Llenguatge no sexista
Noves masculinitats


Indiferentes - Naiz

Compra el coche, llévate a la chica. La cosificación de la mujer en la publicidad - SOV Sabadell 
Consell Comarcal del Maresme - Pl. Miquel Biada, 1 - 08301 Mataró - Tel. 93 741 16 16 - Fax 93 757 21 12