Buscadorjove Consel Comarcal del Maresme
CCMCCM - JoventutJoventutCCM - Joventut - Servei comarcal de joventutServei comarcal de joventutCCM - Joventut - Servei comarcal de joventut - Garantia JuvenilGarantia JuvenilCCM - Joventut - Servei comarcal de joventut - Garantia Juvenil - Ajuntament de MataróAjuntament de Mataró

Perfils professionals sol.licitats:

  •  Auxiliar administratiu/v.  CFGM de gestió administrativa
  • Educador/a d’escola bressol.  CFGS d’educació infantil
  • Integrador/a social. CFGS d’Integració Social
  • Tècnic/a de salut pública. CFGS de la família sanitària: documentació i administració sanitàries, dietètica, higiene bucodental, entre altres.
  • Tècnic/a d’ocupació. Grau universitari en Pedagogia, Psicologia i similar
  • Treballador/a social. Grau universitari en Treball Social
  • Dissenyador/a gràfic i web.  CFGS de desenvolupament d’aplicacions multiplataforma, de desenvolupament d’aplicacions web o similar.

Preferentment per a joves empadronats a Mataró, Argentona i Cabrera de Mar. 


Contactar amb:

Sara Armengol 

Servei d’Ocupació de Mataró (SOM)

Telf. +34 93 757 82 41 extensió 1465

 sarmengol@ajmataro.cat