Consel Comarcal del Maresme

ORDRE DEL DIA


1. Ratificaciˇ, si s’escau, de la convocat˛ria de la present sessiˇ extraordinÓria i urgent del Ple, als efectes previstos a l’article 46.2b) LRBRL, 98.b LMRLC i 79 del ROF, en no haver estat  possible la seva convocat˛ria amb l’antelaciˇ de 4 dies hÓbils prevista a l’article 11 del ROC.


2.  Mociˇ per aturar la suspensiˇ de l’autonomia de Catalunya.Informaciˇ publicada el 25 d'octubre de 2017