Consel Comarcal del Maresme

ORDRE DEL DIA


1. Ratificaciķ, si s’escau, de la convocatōria de la present sessiķ extraordināria i urgent del Ple, als efectes previstos a l’article 46.2b) LRBRL, 98.b LMRLC i 79 del ROF, en no haver estat  possible la seva convocatōria amb l’antelaciķ de 4 dies hābils prevista a l’article 11 del ROC.


2.  Mociķ per aturar la suspensiķ de l’autonomia de Catalunya.Informaciķ publicada el 25 d'octubre de 2017