Consel Comarcal del Maresme

8 de novembre: serveis mínima al Consell Comarcal del Maresme

El Comitè de Treballadors i treballadores del Consell Comarcal del Maresme s'ha adherit a la convocatòria de vaga del dimecres 8 de novembre. El Consell Comarcal mantindrà, com a serveis mínims, una persona responsable per cadascuna de les àrees operatives i de Serveis Generals, així com el pel Servei de Registre. 

Informació publicada el 7 de novembre de 2017