20.02.2019Consell Comarcal del Maresme - Tornar a portada  
 
 
 
 
MetodologiaPromoció EconòmicaServei de l'Observatori de Desenvolupament Local

metodologia Contractes per ocupacions Maresme 2016

tic 3La font de les dades que hem utilitzat han estat facilitades per l´Observatorio de las Ocupaciones-Servicio Público del Empleo Estatal en Barcelona.
Arxiu externPer a facilitar la lectura de les taules hem eliminat totes aquelles ocupacions en què no s´ha computat cap contracte.
Arxiu externHem volgut donar rellevància a aquell tipus de contractació que, per concepte, hauria de ser més estable en el temps. És a dir, la contractació indefinida. Pensem que aquesta és la que ens indica com evoluciona un sector i/o activitat concreta, per bé que és cert que sigui el contracte formalitzat temporal o indefinit l´activitat en qüestió haurà generat ocupació.
Arxiu externEn aquest document presentem dades de contractes i no de persones. Una mateixa persona pot signar molts contractes al llarg de l´any. En aquest sentit doncs és bo recordar que un augment de la contractació no suposa, obligatòriament, una millor marxa del sector/activitat/ocupació precisament perquè sabem el número de contractes però no el número de persones contractades. 
Arxiu externEls subgrups sectorials d´activitat econòmica: aquesta classificació de 21 grups sectorials és una creació de la Diputació de Barcelona amb l´objectiu de facilitar l´anàlisi i la interpretació d´algunes dades per activitat econòmica. A partir d´un criteri d´interrelació han reduït les 87 activitats econòmiques en 21 grups sectorials.
Arxiu externLes ocupacions primàries que apareixen citades al text les hem enllaçades amb l´explicació que ofereix l´IDESCAT. De tota manera aquí trobareu totes les ocupacions primàries; només heu de clicar sobre de cada número per veure´n la definició corresponent. Una mateixa ocupació només estarà enllaçada una vegada.
el contracte de treball

Tal i com apunta el Departament d'Empresa i Coneixement "El contracte de treball és un acord entre empresari i treballador, mitjançant el qual el treballador s'obliga a desenvolupar serveis per compte de l'empresari i sota la seva direcció, a canvi d'una retribució."

Els empresaris estan obligats a comunicar el contingut dels contractes de treball , siguin o no concertats per escrit, i les seves pròrrogues a l'oficina pública d'ocupació en el termini de 10 dies a comptar des de la seva concertació. A Catalunya, les oficines de registre i comunicació són les oficines de treball dels Serveis d'Ocupació de Catalunya. 

Es comptabilitzen els contractes amb lloc de treball a Catalunya/comarca/municipi, independentment de la comunitat autònoma en què s'hagin registrat.


com llegir les taules

Per facilitar la lectura de les taules hem fet ús d´una escala cromàtica amb vermells, grocs i verds per a les dades relatives. Com més elevat és el valor més intens serà el verd i major serà la intensitat del vermell com menys pes tingui el valor. Els valors intermedis seran ataronjats.


tornar a l´índex


 
Pla estratègic de desenvolupament econòmic del Maresme
polígons industrials Maresme
Guia per exportar
Bones pràctiques en aliances empresarials
Eines per fer negocis
oferta de formació
garantia juvenil
Consell Comarcal del Maresme - Pl. Miquel Biada, 1 - 08301 Mataró - Tel. 93 741 16 16 - Fax 93 757 21 12