16.01.2019Consell Comarcal del Maresme - Tornar a portada  
 
 
 
 
Col·lectius d'atenció especial: Joves (16-29 anys) i majors de 45 anysPromoció EconòmicaServei de l'Observatori de Desenvolupament Local

contractes a col·lectius especials Maresme

Pels objectius que ens havíem marcat, també ens ha semblat de molt d´interès recollir la mateixa informació per a aquells col·lectius d´atenció especial. És a dir, pels joves i per les persones majors de 45 anys. De fet, aquest darrer grup és considerat com un col·lectiu prioritari de les polítiques d'ocupació en l'Estratègia Catalana per a l'Ocupació 2012-2020.

Pel cas d’aquests dos col·lectius, i a diferència de l’any anterior, hem recollit la informació en set taules per cadascun d’ells. Això ha estat així perquè a banda de recollir la informació genèrica dels joves i de la gent major de 45 anys també l’hem recollida per sexe.

Així, en el cas dels joves, a més de les taules que ja presentàvem per les dades de l’any 2015 - una amb les 50 ocupacions amb més contractes, una altra amb les 25 ocupacions amb més contractacions indefinides i una tercera amb els contractes per ocupacions primàries i grans grups d’ocupació- hem inclòs la de les 50 ocupacions per homes joves i dones joves. I hem fet el mateix per les persones més grans de 45 anys, homes de més de 45 anys i dones de més de 45 anys.

tornar a l´índex

 
vols treballar?
Pla estratègic de desenvolupament econòmic del Maresme
polígons industrials Maresme
Guia per exportar
Bones pràctiques en aliances empresarials
Eines per fer negocis
oferta de formació
garantia juvenil
Consell Comarcal del Maresme - Pl. Miquel Biada, 1 - 08301 Mataró - Tel. 93 741 16 16 - Fax 93 757 21 12