16.01.2019Consell Comarcal del Maresme - Tornar a portada  
 
 
 
 
AgroindústriaPromoció EconòmicaServei de l'Observatori de Desenvolupament Local

agroindústria

L´Agroindústria va generar el 3,21% dels contractes formalitzats al Maresme l´any 2016, el 18,79% dels quals van ser indefinits. Respecte del 2015 els pes dels contractes en aquest subsector van augmentar –el 2015 van representar el 2,78% del total- com també ho va fer el pes dels contractes indefinits –al 2015 eren del 17,25%-.

Dins del sector, el major pes quant a volum de contractes el van tenir les activitats de l'Agricultura, ramaderia, caça i activitat dels serveis que s'hi relacionen (49,40% dels contractes del subsector) i les Indústries de productes alimentaris (42,89%). Aquesta darrera activitat però, va generar més del 51,12% de la contractació indefinida del subsector si bé el major pes percentual en relació a la pròpia activitat la va tenir, com hem vist, la Pesca i l’aqüicultura.
Aquest subsector va generar contractes per a 102 tipus d’ocupacions diferents.


L’ocupació amb més contractes va ser la dels Peons agrícoles d'hortes, hivernacles, planters i jardins amb 1.020 contractes, els quals van suposar el 30,61% dels contractes generats en aquest subsector. Bo i això, només el 8,4% d’aquests van ser contractes indefinits.

D’entre les ocupacions amb més de 10 contractes, aquelles amb un pes més elevat dels contractes indefinits van ser la dels Pescadors fluvials i de litoral amb un 82,9%, la dels Agents i representats comercials amb un 52,9% i la dels Ajudants de cuina amb un 50%.

Altres ocupacions amb menys de 10 contractes l’any, en termes absoluts, van tenir un pes superior de la contractació indefinida. Això és vàlid per a la resta de subsectors, per tant, no ho repetirem.

Agroindústria

Agroindústria

Fitxer: 01_AGROINDUSTRIA.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 2
Mida: 101,93 kB

Arxiu extern

 
vols treballar?
Pla estratègic de desenvolupament econòmic del Maresme
polígons industrials Maresme
Guia per exportar
Bones pràctiques en aliances empresarials
Eines per fer negocis
oferta de formació
garantia juvenil
Consell Comarcal del Maresme - Pl. Miquel Biada, 1 - 08301 Mataró - Tel. 93 741 16 16 - Fax 93 757 21 12