SIAD Consel Comarcal del Maresme
CCMCCM - Benestar SocialBenestar SocialCCM - Benestar Social - Servei d'informació i atenció a les dones (SIAD)Servei d'informació i atenció a les dones (SIAD)CCM - Benestar Social - Servei d'informació i atenció a les dones (SIAD) - Informacions SIADInformacions SIAD

El dijous 30 de novembre es va acabar el curs 'Dones i diners' adreçat a dones de la comarca, que va anar a càrrec de Silvia Ribas Requena. El curs va iniciar les participants a prendre consciència de la situació financera que té cadascuna d'elles i els va proporcionar eines per aprendre a gestionar i organitzar la seva economia de manera més clara i senzilla.

Van participar a la major part del curs 10 dones de diferents municipis de la comarca i totes elles van avaluar positivament l'acció.

   

Informació publicada el 4 de desembre de 2017