Consel Comarcal del Maresme
Dels 21.429 contractes formalitzats amb lloc de treball al Baix Maresme 11.364 van ser formalitzats per homes, el 53,03%, i 10.065 ho van ser per dones, el 46,96%. És a dir, els homes van ser clarament més contractats que les dones. Una diferència substancial amb la distribució de la contractació entre sexes vista a l´Alt Maresme, en què va convergir molt més entre ambdós col·lectius.

tornar a l´índex