03.04.2020Consell Comarcal del Maresme - Tornar a portada  
 
 
 
 
Reflexions finalsPromoció EconòmicaServei de l'Observatori de Desenvolupament Local

capçalera ocupacions

tic 3Malgrat que es va crear ocupació indefinida d’acord amb el tipus de contracte, l’índex de temporalitat contractual va tornar a ser molt elevat a la comarca l’any 2016. De fet, és una característica comuna del mercat de treball en el conjunt de la província, de Catalunya i de l’Estat espanyol. Tot i que comú, no deixa de ser un tret negatiu. Caldria veure si aquest comportament rau en necessitats puntuals de l’empresa o s’ha convertit en un cercle viciós. 
tic 3

La temporalitat contractual aboca moltes famílies a una inestabilitat econòmica constant, fet que es contradiu amb les premisses d’una societat millor i amb alts estàndards de qualitat de vida. Una feina “a estones” difícilment aportarà els ingressos necessaris per cobrir les necessitats bàsiques d’una persona i/o llar (menjar, llums, aigües, lloguers, etc.) i, a banda, aboca o manté les persones a situacions clares de vulnerabilitat social amb els efectes, sobretot en termes de salut, que comporten al darrera.      

tic 3

No és només la temporalitat en sí mateixa, és la durada d’aquesta temporalitat; la inestabilitat existeix igualment però pren tons diferents. L’any 2016 el 36,53% dels contractes temporals al Maresme van tenir una durada inferior a 1 mes; el 31,05% sobre el total de contractes. Suposant que la majoria haguessin estat superiors als 7 dies per evitar les majors cotitzacions a la Seguretat Social de quota empresarial per contingències comunes quan el contractes és inferior a 7 dies, podem entendre fàcilment que un nombre important de persones tenen una relació amb el mercat laboral poc normalitzada. I si són persones joves amb un primer contacte amb el món laboral és una cosa, però quan això es dona en persones d’edats més avançades, i fins i tot amb possibles càrregues familiars, és clar que el perjudici és superior.

tic 3

Davant de tot plegat, caldria que l’administració reflexionés a fons sobre les lleis i normatives que dicta en relació al mercat laboral i les condicions de contractació. Al cap i a la fi és la que ens administra, regula, elabora lleis, etc. però també és qui en última instància ha d’atendre les necessitats de les persones en situacions de vulnerabilitat. 

tornar a l´índex
 
Pla estratègic de desenvolupament econòmic del Maresme
polígons industrials Maresme
Guia per exportar
Eines per fer negocis
oferta de formació
garantia juvenil
Consell Comarcal del Maresme - Pl. Miquel Biada, 1 - 08301 Mataró - Tel. 93 741 16 16 - Fax 93 757 21 12