Buscadorjove Consel Comarcal del Maresme
CCMCCM - JoventutJoventutCCM - Joventut - Servei comarcal de joventutServei comarcal de joventutCCM - Joventut - Servei comarcal de joventut - Garantia JuvenilGarantia JuvenilCCM - Joventut - Servei comarcal de joventut - Garantia Juvenil - Programa per a JovesPrograma per a Joves

Programa per Joves ofereix: Pràctiques a l'exterior

Les Pràctiques a l’exterior són una oportunitat per treballar durant 9 mesos a jornada completa en una de les 40 Oficines Exteriors de Comerç i Inversions de la Generalitat de Catalunya

Organitza:  Agència per a la Competivitat de l'Empresa

Requisits:

  • Persones inscrites com a demandants d’ocupació a les oficines del SOC, d’entre 18 i 25 anys o d’entre 18 i 29 anys en el supòsit que la persona jove estigui inscrita en el Fitxer Nacional del Sistema de Garantia Juvenil.
  • Tenir un grau universitari oficial o un grau superior de formació professional relacionat amb l'objectiu de la pràctica o estar en condicions d'obtenir-lo abans de la data d'incorporació.
  • Tenir menys de tres mesos d’experiència laboral associada a la qualificació professional, amb independència del tipus de feina realitzada.

Contacte Tel: 93 476 72 06 / info.accio@gencat.cat 

Per a més informació